Verslag reis naar Reims

Zaterdagmorgen 5 mei vertrok in de stromende regen om 08.30 uur een grote groep deelnemers, voor het merendeel bestaande uit leden van de Schutterij St. Remigius en het Genootschap Remigius, vanaf de markt in Meerssen met 2 bussen en een aantal auto’s met materiaal naar Reims om St. Remigius op te halen. Voor een enkeling was dit tijstip echt te vroeg en moest er enige drang uitgeoefend worden om toch op tijd te kunnen vertrekken.

Om 11.30 uur stond een rijkelijk verzorgde lunch klaar op een parkeerplaats langs de snelweg in het zuiden van België. Het weer was ons gunstig gezind, want het was droog. Nadat iedereen genoten had van deze uitstekende lunch ging de karavaan snel richting Franse grens en om 15.00 uur kwam het gezelschap aan in Reims bij het 5 sterrenhotel Premiere Classe Reims Est Taissy. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat van de 5 sterren er maar 3 op de gevel van het hotel stonden en 2 in de lucht. Een deel van de groep kon hier op de kamers de bagage kwijt en daarna reden wij snel door naar de Abdij Saint-Sixte in het centrum van Reims.

Nadat de auto’s met materiaal waren uitgeladen vertrokken wij naar de Saint-Remy Basilique en voor de basiliek konden wij voor het eerst het standbeeld van St. Remigius aanschouwen en zien hoe hij koning Clovis doopt. Deze basiliek is zowel de oudste kerk van Reims als ook de grootste Romaans-Gotische kerk van Noord-Frankrijk. De eerste kerk die zich op deze plaats bevond is in 852 gewijd en deze Karolingische kerk werd gebouwd ter ere van de Heilige Remigius en was sterk verbonden met het Franse koningsschap. Het graf van St. Remigius met het opschrift “Ici repose le corps de Saint Remi” bevindt zich achter het hoofdaltaar en terwijl wij de graftombe aanschouwden werd voor het altaar een huwelijk ingezegend. Iets verder in de basiliek werd ons duidelijk dat er in de periode van 771 tot 969 drie Franse koningen en twee Franse koninginnen vlak bij de tombe van St. Remigius zijn begraven ( Inhumés près du tombeau de Saint Remy) en hoe kan het anders in 969 de ons allen bekende koningin Gerberga. Daarna zijn er tot 1668 nog vele Franse prinsen, graven en andere notabelen begraven.

Om 17.00 uur vertrok het gezelschap naar de Cathédrale Notre-Dame de Reims. Deze kathedraal uit de 13e eeuw is een van de voornaamste gotische bouwwerken van Frankrijk en historisch van belang omdat hier de koningen van Frankrijk werden gekroond. Met name de voorgevel met de hoofdingang is indrukwekkend en een genot voor het oog. Hierna was er tijd om in Reims natuurlijk een glas champagne te drinken en wat kleine aankopen te doen voor iedereen weer vertrok naar de abdij.

Het uitstekende 3 gangen diner, met wijnen en met koffie en gebak na, werd opgediend in de refter van de abdij. Tijdens het diner voegde onze pastoor van Meijgaarden, die later was vertrokken omdat hij nog een mis in Meerssen moest doen, zich bij het gezelschap. Na het diner werd door de leden van de schutterij St. Remigius een zeer onderhoudend programma verzorgd, waarbij in 8 delen de geschiedenis van Meerssen in relatie tot de Heilige Remigius en koningin Gerberga werd gepresenteerd. De historie begon met de aankomst aan het begin van onze jaartelling van de Romeinen in Meerssen, die bij velen ook bekend zijn door hun optreden tijdens het LVK en eindigde in 2012 met de onthulling van het bronzen Remigius-beeld door de kunstenares Daphne du Barry. Na deze zeer humoristische uitvoering werd door velen tot in de late uurtjes nog nagevierd en sommigen hebben zelfs de zon weer zien opkomen.

Op zondagochtend 6 mei was bijna iedereen weer paraat bij het ontbijt, de een wat eerder en wat meer uitgeslapen dan de ander. Na het ontbijt werd omgekleed en om 11.00 uur vertrok de schutterij St. Remigius in parade naar de Saint-Remy Basilique. De stoere bielemannen voorop, vervolgens de bordjesdragers met het naambord en daarna het luid klinkend koperwerk van het klaroenkorps gevolgd door de prachtig uitziende marketentsters. Direct aansluitend de uitstekend exercerende geweergroep en vervolgens op de draagbaar het bronzen beeld van de Heilige Remigius, gevolgd door de leden van het Genootschap Remigius. Het was een lust voor het oog en onder grote belangstelling van de Franse bevolking werd voor de basiliek de draagbaar met onze heilige Remigius pal voor het originele grote Remigius-standbeeld geplaatst. Hier werden door een filmploeg van L1 Limbourgeois mooie opnamen gemaakt met de schutterij St. Remigius prominent rond de beide standbeelden. Ook werden de interviews opgenomen door Jo Cortenraedt, hoofdredacteur van Chapeau Magazine, met onze pastoor en Daphne du Barry.

Vervolgens marcheerde het gehele gezelschap de kerk binnen. Een prachtig moment en de blaasmuziek schalde door de basiliek. De heilige mis werd zowel van Franse als van Nederlandse zijde met veel eerbetoon, zang en muziek gehouden. Hoogtepunt was de inzegening van het bronzen Remigius-beeld voor het hoogaltaar. Tot onze verrassing werd direct aansluitend een doopplechtigheid van 4 kleine kinderen rond ons Remigius-beeld gehouden en dit deed ons direct denken aan de doop van koning Clovis door St Remigius. Na de mis marcheerden wij trots onder luid applaus van het Franse publiek de basiliek uit en door de stad weer terug naar de abdij. Overal hingen de mensen uit de ramen, klapten luid en waren voor even de Franse verkiezingen vergeten.

Tijdens de middagmaaltijd, die weer uit een 3 gangen diner bestond met wijnen en met koffie en gebak na, werd een dankwoord uitgesproken door een vertegenwoordiger van het Genootschap Remigius en onze pastoor voor dit geweldige weekend in Reims.

Precies om 15.00 uur werd de terugreis aanvaard met onze in de Saint-Remy Basilique ingezegende bronzen St Remigius. In de vroege zondag avond van 6 mei was St Remigius definitief aangekomen in Meerssen waar hij thuis hoort.

Toch zult u tot 9 juni moeten wachten, wilt u hem zien omdat het beeld tot die datum zal worden opgeborgen in een kluis. Officieel wordt het beeld in Meerssen ingewijd op zaterdagochtend 9 juni in onze Basiliek tijdens de pelgrimsmis van de Remigiusparochie uit Schimmert.

Op zondagochtend 10 juni 2012, zal na eeuwen afwezigheid, de Heilige Remigius weer voor het eerst in de Sacramentsprocessie van Meerssen meegedragen worden door schutterij Sint Remigius en het Genootschap Remigius. Vanaf dan wordt Sint Remigius uitgestald in een verlicht Retabel, waartoe de bestaande biechtstoel naast de doopkapel wordt omgebouwd.