Presentatie Genootschap in Basiliek

Sint Remigius komt vanuit Reims weer terug naar Meerssen

Afgelopen vrijdagavond vond in de Basiliek van het Heilig Sacrament in Meerssen het startschot plaats van het pas opgerichte Genootschap Remigius.

Het eerste project waarvoor het Genootschap zich sterk maakt is het naar Meerssen terughalen van een beeld van Sint Remigius vanuit Reims. Daarmee wordt een stuk historie van Meerssen in ere hersteld. 

Want wat nog maar weinig Meerssenaren weten is dat ons dorp een roemrijk verleden heeft gehad waaraan alleen het rijksmonument de Basiliek, ons lijkt te herinneren. En die Basiliek is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar is gebouwd door de monniken van Sint Remigius uit Reims. Waarom? Dat gaan we u in de komende weken in dit blad uitleggen.

Het Genootschap Remigius heeft zich ten doel gesteld om gelden te werven ter ondersteuning en instandhouding van het culturele erfgoed van Meerssen en het bieden van financiële, fysieke en mentale ondersteuning van culturele evenementen en projecten in Meerssen.

Daartoe hadden zich vrijdag in de vroege avond een 60-tal mensen in zaal de Keizer verzameld, waaronder bestuur en ambassadeurs van het kersverse Genootschap,sponsoren en leden van Schutterij St. Remigius.

Na genoten te hebben van een voortreffelijk verzorgd buffet door Maurice Kikken, stak het gezelschap de Markt over voor het officiële gedeelte van deze avond. En waar kon dit beter dan in onze Meerssense trots, de Basiliek.

Pastoor van  Meijgaarden boeide de aanwezigen met een stuk historie van Meerssen en haar Basiliek en sprak over het gemis van de beeltenis van diegene waar het allemaal mee begonnen is; Remigius uit Reims.

Vervolgens gaf Arno Claessens namens het Genootschap, uitleg over de reis naar Reims op 5 en 6 mei, waarbij het beeld van Sint Remigius vanuit de Saint Remy kathedraal in Reims, plechtig uitgeleidde wordt gedaan, om vervolgens in Meerssen in te wijden op zaterdagochtend 9 juni in onze Basiliek tijdens de pelgrimsmis van de Remigiusparochie uit Schimmert. 

Op zondagochtend 10 juni zal na eeuwen afwezigheid, de Heilige Remigius weer voor het eerst in de Sacramentsprocessie van Meerssen meegedragen worden door Schutterij Sint Remigius en het Genootschap Remigius. 

Tot slot sprak Theo Reinders, namens deputé Noël Lebens, zijn waardering uit over de initiatieven van het pas opgerichte Genootschap en de culturele projecten die ze dienen. 

Om dit te onderstrepen, niet alleen vanuit zijn professie als deputé voor cultuur van de Provincie Limburg, maar ook op persoonlijke titel, sprak hij de wens uit om ambassadeur en 1e lid van het Genootschap Remigius te mogen zijn voor het leven, hetgeen gehonoreerd werd.

Velen volgden deze avond het voorbeeld van Noël en meldden zich aan als lid van het Genootschap Remigius.

We gaan u de komende 14 weken, in de aanloop van de terugkeer van Sint Remigius vanuit Reims naar Meerssen, in de Geulbode, krant en andere media op de hoogte houden van al hetgeen waar het Genootschap Remigius voor staat en gaat staan.